Česky | English | Deutsch
Kontakty

Kontakty

Jméno pracovníka Elektr. pošta  Pozice Telefon
384 361 xxx
Mgr. Karel Chalupa

karel.chalupa@sos-jh.cz

ředitel školy 384 361 783
Mgr. Josef Dusík

josef.dusik@sos-jh.cz

zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 384 361 783, GSM: 733 633 010
Mgr. Pragerová Belinda

belinda.pragerova@sos-jh.cz

zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování ...782 kl. 223 GSM:  +420 736 774 172
pí. Štěpánová Jiřina

jirina.stepanova@sos-jh.cz

sekretariát ředitele školy, administrativa, majetková správa, účetní operace, 384 361 782
GSM: +420 739 451 974
Mgr. Adamec Martin

martin.adamec@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 222, GSM: 739 451 973
Mgr. Pešek Jaroslav

jaroslav.pesek@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 222, GSM: 739 451 973
Mgr. Zedník Vladimír

vladimir.zednik@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 222, GSM: 739 451 973
Ing. Voráčková Michaela

michaela.vorackova@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 222, GSM: 739 451 973
Ing. Klímová Zdeňka

zdenka.klimova@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 224
Mgr. Němec Radek

stanislav.vojtech@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 231
Mgr. Rada Miroslav

miroslav.rada@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 224, GSM: +420 777 166 009
pí. Gryčová Jana

jana.grycova@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 232
pí. Slámová Zdeňka

zdenka.slamova@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 232
Doležalová Daniela

daniela.dolezalova@sos-jh.cz

učitel OV ...782 kl. 228
Veselá Naďa

nada.vesela@sos-jh.cz

učitel OV ...782 kl. 225
Ing. Vondrová Veronika

Veronika.vondrova@sos-jh.cz

učitel OV, koordinace OV ...782 kl. 2¨31, GSM: +420 739 000 617
Vosiková Jana

jana.vosikova@seznam.cz

učitel OV ...782 kl. 2¨28, GSM: +420 734 153 806
Svoboda Slavoj

svobodaslavoj@seznam.cz

učitel OV ...782 kl. 232, GSM: +420 734 578 449
Ing. Soldán Milan

mailto:milan.soldan@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 224
Bc. David Soukup

svobodaslavoj@seznam.cz

vyučující, správa LAN SOU ...782 kl. 224
Mgr.  Šamalová Barbora

svobodaslavoj@seznam.cz

vyučující ...782 kl. 231